Verksamhetsområden

Vårt verksamhetsområde omfattar rådgivning och projektering avseende rör-, sprinkler-, kyla- och luft- samt styr- och övervakningssystem inom de flesta typer av projekt.

Vårt verksamhetsfält är brett och med projektering av bostäder, kontor, sjukhus och sjukhem, industri, offentliga lokaler, simhallar m.m.