Inspector TP AB

Verksamhetsbeskrivning

Företagets policy har under alla år varit att rådgivande och projekterinande verksamhet även måste förenas med arbete ute i produktionen. Därför startades INSPECTOR TP AB för att ge de anställda i TPAB möjlighet till detta i form av kontroll- och besikningsuppdrag.

Vi arbetar med installationssamordning, åtgärdsprogram för ”problemanläggningar”, status- och entreprenadbesiktningar m.m.

Verksamhetsområden

Vi arbetar med installationssamordning och är med vid idrifttagning av anläggningar.
Vi fungerar som huvudbesiktningsmän, där vi tar hjälp av specialiserade biträden, men även biträdande till externa besiktningsmän.

Vi utför utredningar, inventeringar, övertagandebesiktningar m.m.

Kvalitet och miljö

Under åren 2007-2016 har vi varit certifierade av Det Norske Veritas enligt ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004.

I och med vår flytt till Projektengagemang kommer vi under 2017 att certifiera oss enligt nya standarden ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015.

För dig innebär det ytterligare trygghet i ditt val av oss som samarbetspartner.

Vill du veta mer om vad en certifiering innebär och vilken nytta du som vår kund kan dra av det - ring oss så berättar vi mer.

Här nedan hittar du intyg i PDF-format:

Exempel på uppdragsgivare:

Entreprenadbesiktningar:

 • Sundbyberg Stad
 • SISAB
 • Fastighetskontoret
 • Akademiska Hus
 • Fastighets AB Väderholmen
 • Humlegården Fastigheter AB
 • Citycon

Övertagandebesiktningar:

 • Nordea
 • Fastighetskontoret

Utredningar och analyser:

 • Sveriges Riksbank
 • Specialfastigheter AB
 • Nordea
 • Akademiska Hus

Referensobjekt

Entreprenadbesiktningar
Entreprenadbesiktningar i daghem och skolor åt Stockholms Gatu- och Fastighetskontor, Sundbybergs Stad m.fl.

OVK-besiktningar
OVK-besiktningar av kontor och bostäder åt Nordea, Väderholmen Fastighets AB, Tornberg Fastighets AB, privata bostadsrättsföreningar m.fl.

Övertagande- och statusbesiktningar
Övertagande- och statusbesiktningar i samband med fastighetsförvärv till Nordea, Stockholms Gatu- och Fastighetskontor m.fl.

Utredningsarbeten och analyser
Utredningsarbeten och analyser av ”problemanläggningar” åt bl.a. Sveriges Riksbank, SBL, Nordea, Specialfastigheter m.fl.

Besiktningar
Besiktningar av kylanläggningar åt Akademiska Hus, Nordea m.fl.