Verksamhetsområden

Projektering av elanläggningar för kraftförsörjning, belysning, tele, data, styr-och övervakning etc vid ny-, om- och tillbyggnad av alla typer av byggnader. Vi sysslar med och har erfarenhet från alla typer från 20 kV industrinät med ställverk och kablage till nätverk för datakommunikation, säkerhetsanläggningar etc.

Konstruktion, programmering och idrifttagning av kraftfördelning, manöver, styrsystem och bildskärmshantering vid nykonstruktion och ombyggnad för automatisering av verktygsmaskiner och maskingrupper, materielhanteringsutrustningar, förpackningsmaskiner samt även inom processindustrier.

Kontroll och besiktningsverksamhet. Vi har av Elektriska nämnden godkända auktoriserade besiktningsmän.

Projektledning El etc.

Energieffektivisering: Vi utför genomgång, analys och förslag till åtgärder för att göra installationer, anläggningar och industriprocesser elenergieffektivare.

Vi utför besiktning av anläggningar med explosionsfarliga riskområden och upprättar därav föranledda klassningshandlingar och explosionsskyddsdokument.