Västmanlands Tingsrätt

Projektering av kraft, belysning, larm, teletekniska- och relationshandlingar mm vid uppförande av ny tingsrätt i Västerås på 7500 kvm.

Melkerhuset, Västerås

Projektering av kraft, belysning och teletekniska anläggningar vid hyresgästanpassningar.

St Ilians skola, Västerås

Projektering av kraft, belysning och teletekniska anläggningar vid om- och nybyggnad av Låg-, mellan- och högstadieskola.