SN Elteknik AB

KNSS-Gruppen AB bedriver elkonsultverksamhet genom bolaget SN Elteknik AB med kontor i Köping, Västerås och Stockholm.

Vårt geografiska verksamhetsområde sträcker sig normalt från södra Bergslagen till Stockholmsområdet med östra delen av mellansverige. Vi har även kunder och uppdrag utanför det området.

Flera av oss arbetar över hela vårt geografiska verksamhetsområde. Då samtliga har ett stort kontaktnät med kunder, leverantörer och samarbetspartners innebär det att den samlade erfarenheten från personal och genomförda uppdrag gör att vi utvecklat en både djup och bred kompetens inom vårt tekniska verksamhetsområde.