Företag i KNSS-gruppen

  • Byggkonsult KNSS AB (Köping)
  • Byggkonsult KNSS Projekt AB (Stockholm)
  • SN Elteknik AB (Köping, Västerås, Stockholm)
  • Torsten Palmqvist AB
  • Inspector TP AB

KNSS-gruppen består totalt av ca 40 medarbetare i de olika bolagen.