Förvärv av KNSS-Gruppen

Förvärv av KNSS-Gruppen stärker Projektengagemangs erbjudande i Mälardalsregionen och Bergslagen

Konsultkoncernen Projektengagemang växer vidare, nu genom förvärv av KNSS-gruppen AB. För Projektengagemang innebär affären ett starkare erbjudande, inte minst inom konstruktion och brandutredningar samt geografisk närvaro i Köping och Västerås.

Läs mer

Nyhetsmeddelande

KNSS Gruppen AB bildar gemensamt bolag med Projektengagemang AB

KNSS Gruppen AB befäster och förstärker sina positioner på konsultmarknaden genom ett samgående med  Projektengagemang AB.

Läs mer

Certifierade enl ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004

Nu är vi certifierade av Det Norske Veritas.
För dig innebär det ytterligare trygghet i dit val av oss som samarbetspartner.
Vill du veta mer om vad en certifiering innebär och vilken nytta du som vår kund kan dra av det - ring oss så berättar vi mer. Intygen hittar du under rubriken Kvalitet & Miljö.