Välkommen till KNSS-gruppen

KNSS-Gruppen AB bildades 1994 genom en omstrukturering av ägarfördelningen i Byggkonsult Ove Eriksson AB.

Gruppen har haft en expansiv tillväxt och omfattas idag av flera bolag inom byggadministration – konstruktion – el-teknik och VVS-teknik.

Gruppens målsättning är att kunna erbjuda beställaren konsulttjänster med ett stort helhetsspann och en god kvalitet till rätt pris.

Affärsidé KNSS-gruppen AB

Att erbjuda våra kunder det stora företagets resurser och kunnande med det mindre företagets kreativitet och engagemang för konsulttjänster inom Bygg, El och VVS.